Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

2. Українська держава у другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст. і Росія

  перелік >>>
 1. Виписка з книг Розрядного приказу про чисельність і склад ратних людей, відправлених у Київ на службу разом з воєводами боярами князями Ф. Куракіним і Ф. Волконським.
  РДАДА, ф. 210, Сєвс. стіл, спр. 149, арк. 309-310.
  1654 р., січень.
 2. Грамота царя Олексія Михайловича наказному гетьману Я. Сомку з повідомленням про надіслання до Переяслава стольника П. Бунакова "для сиску" за його скаргою на російських "ратних людей", які грабують переяславських жителів.
  РДАДА, ф. 124, оп. 1, 1663 р., спр. 2, арк. 6-7.
  1663 р., березня 23.
 3. Лист гетьмана Запорозького війська Д. Ігнатовича (Многогрішного) царю Олексію Михайловичу з повідомленням про направлення проти С. Разіна 1000 виборних людей з генеральним осавулом М. Гвинтовкою.
  РДАДА, ф. 124, оп. 1, 1670 р., спр. 20, арк. 10.
  1670 р., вересня 19.
 4. Грамота турецького паші Ібрагіма до гетьмана П. Дорошенка з порадою дотримуватися вірності турецькому султанові і з обіцянкою допомоги від кримського хана.
  РДАДА, ф. 79, оп. 2, спр. 47, арк. 1.
  1676 р., березня 14.
 5. Грамота турецького султана Мехмета IV царю Федору Олексійовичу з докорами за прийняття в російське підданство гетьмана П. Дорошенка і взяття Чигирина.
  РДАДА, ф. 89, oп. 2, cпр. 49, арк. 1.
  1678 р., квітень.
 6. Грамота царя Федора Олексійовича на прохання ігумена Києво-Пустинно-Микільського монастиря Варлаама Ясинського з підтвердженням грамоти Олексія Михайловича про закріплення за монастирем всіх земель і володінь дарованих польськими королями і руськими князями.
  ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 198.
  1681 р., березня 20.
 7. Запис указу царів Івана і Петра Олексійовичів про перебудову Гетьманського і Малоросійського дворів.
  РДАДА, ф. 124, оп. 1, 1690 р., спр.43, арк. 1.
  1690 р.
 8. "Пункти секретні", дані царем Петром І ближньому стольнику А. Ізмайлову, призначеному царським резидентом при гетьманові І. Скоропадському.
  РДАДА, ф. 142, оп. 2, т. VI, 1709-1710 рр., арк. 58-59.
  1709 р., липня 27.
 9. Маніфест царя Петра І про "зраду" гетьмана І. Мазепи.
  РДАДА, ф. 3, спр. 1, арк. 1.
  1708 р., жовтня 28.
 10. Маніфест шведського царя Карла XII про прийняття гетьмана І. Мазепи і його сподвижників під свій захист.
  РДАДА, ф. 124, оп. 1, 1708 р., спр. 114, арк. 1.
  1708 р., грудня 16.
 11. Грамота Петра І С. Палію на чин полковника.
  РДАДА, ф. 1260, оп. 1, спр. 608, арк. 1.
  1709 р., вересень.
 12. Грамота Петра І гетьману І. Скоропадському про дозвіл старшині і запорозьким козакам, які втекли до Туреччини разом з І. Мазепою, повернутися на Україну.
  ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 260.
  1715 р., лютого 1.
 13. Грамота Петра І з повідомленням гетьманові І. Скоропадському про те, що з трьох кандидатур на архімандрита Києво-Печерської Лаври він вибрав ігумена Києво-Михайлівського монастиря Іоанікія Сенютовича і наказує гетьману відправити його через Глухів до Москви.
  ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 265.
  1715 р., лютого 17.
 14. Грамота Петра І гетьману І. Скоропадському з наказом надавати допомогу київському генерал-губернатору князю Д. Голіцину у будівництві Києво-Печерської фортеці і нових фортець на Україні.
  ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 266.
  1715 р., квітня 2.
 15. Положення "Березневих статей" Б. Хмельницького про невтручання представників царської адміністрації в діяльність військових судів.
  РДАДА, ф. 13, оп. 1, спр. 3, арк. 12 зв.
  1654 р., березня 13.
 16. Гадяцька угода гетьмана І. Виговського з Річчю Посполитою про входження України як окремого Великого князівства Руського в федерацію з Польщею і Литвою.
  ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 186, арк. 1-8; РДАДА, ф. 124, оп. 1, 1658 р., спр. 17, арк. 1.
  1658 р., вересня 16.
 17. Присяга короля Яна Казимира від 10 червня 1659 р. про затвердження Гадяцької угоди, укладеної з гетьманом Війська Запорозького І. Виговським.
  ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 286, арк. 692-632 зв., акт 55.
  1659 р., червня 23.
 18. "Переяславські статті" про регулювання відносин між Росією і Україною, встановлені при остаточному обранні гетьманом Ю. Хмельницького.
  ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2, арк. 2-16 зв.; ф. 221, оп. 1, спр. 189, арк. 1-10; РДАДА, ф. 181, оп. 1, спр. 152/224, арк. 22 зв.-23.
  1659 р., січня 13.
 19. Андрусівський договір між Україною і Річчю Посполитою про перемир'я на 13 з половиною років, про розділ земель українських по р. Дніпру і про передачу Росії м. Києва на 2 роки.
  РДАДА, ф. 79, оп. 3, спр. 110, арк. 3 зв.-4.
  1667 р.
 20. "Вічний мир" між Росією і Річчю Посполитою про поділ України.
  ЦДІАК України, ф. 2168, оп. 1, спр. 14, арк. 1-30 зв.; РДАДА, ф. 79, оп. 3, спр. 140, арк. 26 зв.-27.
  1686 р., квітня 26.
 21. "Вічний мир" між Росією і Річчю Посполитою про поділ України.
  ЦДІАК України, ф. 2168, оп. 1, спр. 14, арк. 1-30 зв.; РДАДА, ф. 79, оп. 3, спр. 140, арк. 26 зв.-27.
  1686 р., квітня 26.
 22. Конституція гетьмана Пилипа Орлика про права та вольності Запорозького війська.
  РДАДА, ф. 13, оп. 1, спр. 9, арк. 1; ЦДІАК України, ф. 2236, оп. 1, спр. 81, арк. 338-344. Скорочений виклад.
  1710 р., квітня 5.
 23. Ордер гетьмана графа К. Розумовського про призначення членів Генеральної військової канцелярії та Генерального військового суду.
  ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 10434, арк. 1-1 зв.
  1750 р., червня 23.
 24. Відомість про прибутки і видатки Військового Скарбу за червень-грудень 1750 р.
  ЦДІАК України, ф. 269, оп. 1, спр. 4412, арк. 38-43.
  [1755 р., лютий].
 25. Відомість про податки, які збирались до Військового Скарбу Гетьманату.
  ЦДІАК України, ф. 269, оп. 1, спр. 4412, арк. 76-78 зв.
  [1755 р., лютий].
 26. Відомість про службу генерального хоружого М. Ханенка.
  ЦДІАК України, ф. 983, оп. 1, спр. 51, арк. 1-4.
  1756 р., червня 9.
 27. Табель про кількість козаків, посполитих і старшин Гетьманщини станом на 1753 р.
  ЦДІАК України, ф. 269, оп. 1, спр. 4412, арк. 29.
  1755 р., лютого 20.
 28. Відомість про стан полкової артилерії Гадяцького полку.
  ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 9160, арк. 64-65.
  1748 р., вересня [7].
 29. - Відомість про стан полкової і сотенної артилерії Стародубського полку.
  ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 9160, арк. 129-137 зв., 128-128 зв., 137-138 зв.
  1748 р., грудня 30.
 30. Відомість про службу старшин Гадяцької полкової канцелярії.
  ЦДІАК України, ф. 54, оп. 3, спр. 2502, арк. 12-14.
  [1767 р., квітня 7].
 31. Іменна відомість виборних козаків Київського полку за сотнями і куренями та загальна кількість.
  ЦДІАК України, ф. 54, оп. 3, спр. 2397, арк. 2-13.
  1767 р., грудня 20.
 32. Іменна відомість виборних козаків Київського полку за сотнями і куренями та загальна кількість.
  ЦДІАК України, ф. 54, оп. 3, спр. 2397, арк. 2-13.
  1767 р., грудня 20.
 33. Формулярні списки старшини Гетьманської України.
  ЦДІАК України, ф. 54, оп. 2, спр. 537, арк. 1-260.
  1785 г.
 34. Грамота Петра І гетьману І. Скоропадському з наказом стежити за зовнішньою торгівлею України, щоб українські товари вивозились за кордон тільки через порт Ригу.
  ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 261.
  1715 р., лютого 6.
 35. Грамота Петра І з повідомленням гетьмана І. Скоропадського про дозвіл торгівлі України з Кримом і заборону торгівлі з Запорожжям у зв'язку із зрадою цареві, забороняє гетьманові мати зносини з іноземними державами без відома царя, забороняє переселення мешканців Лівобережної України на правий берег Дніпра.
  ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 263.
  1715 р., лютого 10.
 36. Універсал наказного гетьмана П. Полуботка про заборону російським, польським, литовським і українським купцям скуповувати хліб у Гетьманщині для вивезення за кордон у зв'язку із зростанням цін.
  ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 658, арк. 5-5 зв.
  1722 р., жовтень.
 37. Універсал наказного гетьмана П. Полуботка про заборону російським, польським, литовським і українським купцям скуповувати хліб у Гетьманщині для вивезення за кордон у зв'язку із зростанням цін.
  ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 658, арк. 5-5 зв.
  1722 р., жовтень.
 38. Повідомлення князя О. Шаховського гетьманові Д. Апостолу про порядок збору і розмір індукти з українських товарів.
  ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 312.
  1729 р., травня 6.
 39. Лист ієромонаха Києво-Печерської Лаври Варнави Старицького до архімандрита Лаври про закінчення роботи Комісії по створенню кодексу законів Гетьманату, та про затримку його у Глухові для нагляду за переписуванням білового примірника кодексу.
  ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 25, арк. 103.
  1743 р., липня 13.
 40. Указ Сенату гетьманові графу К. Розумовському про надання на розгляд у новій виправленій редакції "Статуту малоросійських прав".
  ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 381, арк. 1.
  1756 р., травня 18.
 41. Відомість про службу старшини підкоморського суду Прилуцького судового повіту Прилуцького полку.
  ЦДІАК України, ф. 54, оп. 3, спр. 2503, арк. 7 зв.-8.
  [1767 р., лютого 27].
 42. Відомість про службу старшини земського суду Прилуцького судового повіту Прилуцького полку.
  ЦДІАК України, ф. 54, оп. 3, спр. 2503, арк. 43 зв.-46. Оригінал.
  [1767 р., жовтня 6].
 43. Виписки із законодавства про права "малоросійського народу", зроблені в Малоросійській експедиції Сенату: "Малоросія судиться особливими правами".
  РДАДА, ф. 342, оп. 1, спр. 163, ч. 1, арк. 63.
  1786 р.
  перелік >>>
На початок
На початок