Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

2. Українська держава у другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст. і Росія

<<< перелік >>>

Грамота Петра І гетьману І. Скоропадському з наказом надавати допомогу київському генерал-губернатору князю Д. Голіцину у будівництві Києво-Печерської фортеці і нових фортець на Україні.
ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 266.
1715 р., квітня 2.

<<< перелік >>>
На початок
На початок