Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

2. Українська держава у другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст. і Росія

<<< перелік >>>

Положення "Березневих статей" Б. Хмельницького про невтручання представників царської адміністрації в діяльність військових судів.
РДАДА, ф. 13, оп. 1, спр. 3, арк. 12 зв.
1654 р., березня 13.

<<< перелік >>>
На початок
На початок