Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

2. Українська держава у другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст. і Росія

<<< перелік >>>

Гадяцька угода гетьмана І. Виговського з Річчю Посполитою про входження України як окремого Великого князівства Руського в федерацію з Польщею і Литвою.
ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 186, арк. 1-8; РДАДА, ф. 124, оп. 1, 1658 р., спр. 17, арк. 1.
1658 р., вересня 16.

<<< перелік >>>
На початок
На початок