Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

2. Українська держава у другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст. і Росія

<<< перелік >>>

"Переяславські статті" про регулювання відносин між Росією і Україною, встановлені при остаточному обранні гетьманом Ю. Хмельницького.
ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2, арк. 2-16 зв.; ф. 221, оп. 1, спр. 189, арк. 1-10; РДАДА, ф. 181, оп. 1, спр. 152/224, арк. 22 зв.-23.
1659 р., січня 13.

<<< перелік >>>
На початок
На початок