Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

2. Українська держава у другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст. і Росія

<<< перелік >>>

"Вічний мир" між Росією і Річчю Посполитою про поділ України.
ЦДІАК України, ф. 2168, оп. 1, спр. 14, арк. 1-30 зв.; РДАДА, ф. 79, оп. 3, спр. 140, арк. 26 зв.-27.
1686 р., квітня 26.

<<< перелік >>>
На початок
На початок