Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

2. Українська держава у другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст. і Росія

<<< перелік >>>

Конституція гетьмана Пилипа Орлика про права та вольності Запорозького війська.
РДАДА, ф. 13, оп. 1, спр. 9, арк. 1; ЦДІАК України, ф. 2236, оп. 1, спр. 81, арк. 338-344. Скорочений виклад.
1710 р., квітня 5.

<<< перелік >>>
На початок
На початок