Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

2. Українська держава у другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст. і Росія

<<< перелік >>>

Ордер гетьмана графа К. Розумовського про призначення членів Генеральної військової канцелярії та Генерального військового суду.
ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 10434, арк. 1-1 зв.
1750 р., червня 23.

<<< перелік >>>
На початок
На початок