Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

2. Українська держава у другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст. і Росія

<<< перелік >>>

Відомість про податки, які збирались до Військового Скарбу Гетьманату.
ЦДІАК України, ф. 269, оп. 1, спр. 4412, арк. 76-78 зв.
[1755 р., лютий].

<<< перелік >>>
На початок
На початок