Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

2. Українська держава у другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст. і Росія

<<< перелік >>>

Відомість про службу генерального хоружого М. Ханенка.
ЦДІАК України, ф. 983, оп. 1, спр. 51, арк. 1-4.
1756 р., червня 9.

<<< перелік >>>
На початок
На початок