Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

2. Українська держава у другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст. і Росія

<<< перелік >>>

Табель про кількість козаків, посполитих і старшин Гетьманщини станом на 1753 р.
ЦДІАК України, ф. 269, оп. 1, спр. 4412, арк. 29.
1755 р., лютого 20.

<<< перелік >>>
На початок
На початок