Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

2. Українська держава у другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст. і Росія

<<< перелік >>>

Відомість про стан полкової артилерії Гадяцького полку.
ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 9160, арк. 64-65.
1748 р., вересня [7].

<<< перелік >>>
На початок
На початок