Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

2. Українська держава у другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст. і Росія

<<< перелік >>>

- Відомість про стан полкової і сотенної артилерії Стародубського полку.
ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 9160, арк. 129-137 зв., 128-128 зв., 137-138 зв.
1748 р., грудня 30.

<<< перелік >>>
На початок
На початок