Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

2. Українська держава у другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст. і Росія

<<< перелік >>>

Відомість про службу старшин Гадяцької полкової канцелярії.
ЦДІАК України, ф. 54, оп. 3, спр. 2502, арк. 12-14.
[1767 р., квітня 7].

<<< перелік >>>
На початок
На початок