Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

2. Українська держава у другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст. і Росія

<<< перелік >>>

Іменна відомість виборних козаків Київського полку за сотнями і куренями та загальна кількість.
ЦДІАК України, ф. 54, оп. 3, спр. 2397, арк. 2-13.
1767 р., грудня 20.

<<< перелік >>>
На початок
На початок