Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

2. Українська держава у другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст. і Росія

<<< перелік >>>

Формулярні списки старшини Гетьманської України.
ЦДІАК України, ф. 54, оп. 2, спр. 537, арк. 1-260.
1785 г.

<<< перелік >>>
На початок
На початок