Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

2. Українська держава у другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст. і Росія

<<< перелік >>>

Повідомлення князя О. Шаховського гетьманові Д. Апостолу про порядок збору і розмір індукти з українських товарів.
ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 312.
1729 р., травня 6.

<<< перелік >>>
На початок
На початок