Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

2. Українська держава у другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст. і Росія

<<< перелік >>>

Лист ієромонаха Києво-Печерської Лаври Варнави Старицького до архімандрита Лаври про закінчення роботи Комісії по створенню кодексу законів Гетьманату, та про затримку його у Глухові для нагляду за переписуванням білового примірника кодексу.
ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 25, арк. 103.
1743 р., липня 13.

<<< перелік >>>
На початок
На початок