Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

2. Українська держава у другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст. і Росія

<<< перелік >>>

Указ Сенату гетьманові графу К. Розумовському про надання на розгляд у новій виправленій редакції "Статуту малоросійських прав".
ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 381, арк. 1.
1756 р., травня 18.

<<< перелік >>>
На початок
На початок