Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

2. Українська держава у другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст. і Росія

<<< перелік  

Виписки із законодавства про права "малоросійського народу", зроблені в Малоросійській експедиції Сенату: "Малоросія судиться особливими правами".
РДАДА, ф. 342, оп. 1, спр. 163, ч. 1, арк. 63.
1786 р.

<<< перелік  
На початок
На початок