Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

3. Україна у складі Російської імперії ХVІІІ ст.

  перелік >>>
 1. Звернення невідомої особи до імператора Петра І з проханням про підтвердження прав і вольностей малоросійського народу, даних царем Олексієм Михайловичем у 1661 р.
  РДАДА, ф. 124, оп. 6, спр. 105, арк. 1.
  [1721-1725 рр.]
 2. Указ імператора Петра І про заснування Малоросійської колегії, який містить інструкцію її президенту бригадиру С. Вельямінову.
  РДАДА, ф. 248, спр. 1758, арк. 537.
  1722 р., травня 16.
 3. Універсал Генеральної військової канцелярії війтові, магістрату і міщанам м. Києва про смерть гетьмана І. Скоропадського і передання влади наказного гетьмана чернігівському полковникові П. Полуботку.
  ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 295, арк. 1-1 зв.
  1722 р., липня 6.
 4. Універсал Генеральної військової канцелярії війтові, магістрату і міщанам м. Києва про смерть гетьмана І. Скоропадського і передання влади наказного гетьмана чернігівському полковникові П. Полуботку.
  ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 295, арк. 1-1 зв.
  1722 р., липня 6.
 5. Описна книга Почепського маєтку О. Меншикова у Стародубському полку.
  ЦДІАК України, ф. 53, оп. 2, спр. 819, арк. 1-16 зв. Оригінал.
  1727 р., листопада 18.
 6. Описна книга Почепського маєтку О. Меншикова у Стародубському полку.
  ЦДІАК України, ф. 53, оп. 2, спр. 819, арк. 1-16 зв. Оригінал.
  1727 р., листопада 18.
 7. Доповідна Малоросійської генеральної канцелярії в Кабінет імператриці Анни Іоанівни про прибуття в м. Глухів майора лейб-гвардії Ізмайлівського полку Шипова для ведення справ Генеральної військової канцелярії.
  РДАДА, ф. 177, оп. 1, спр. 112, арк. 3-4.
  1738 р.
 8. Акт про обрання К. Розумовського гетьманом України. Вказано імена вищого духівництва і старшини, які підписали акт.
  ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 10024, арк. 181-189 зв.
  1750 р., лютого 15/23.
 9. Універсал гетьмана Кирила Розумовського з наказом членам Генеральної військової канцелярії не надавати без його відома "малоросійських" чинів та не приймати рішень по апеляціях, поданих до Генерального суду.
  ЦДІАК України, ф. 131, оп. 30, спр. 70, арк. 1. Копія. Мова російська.
  1750 р., червня 23.
 10. Іменний указ імператриці Єлизавети Петрівни про передачу, згідно з проханням гетьмана графа К. Розумовського, управління Лівобережною Україною з Колегії Іноземних Справ у Сенат та про створення у Сенаті спеціальної Малоросійської експедиції.
  ЦДІАК України, ф. 1413, оп. 1, спр. 7, арк. 269. 280.
  1756 р., січня 18.
 11. Всепідданіша доповідь про вольності дворянській імператриці Катерині II про включення "малоросійських чинів" в Табель про ранги, з наведенням таблиці їх відповідності класним чинам.
  РДАДА, ф. 13, спр. 55, арк. 15-20.
  1763 p.
 12. "Таємна настанова" імператриці Катерини II генерал-аншефу графу П. Рум'янцеву, видана при призначенні його малоросійським генерал-губернатором і президентом Малоросійської колегії.
  РДАДА, ф. 10, оп. 1, спр. 14, арк. 1-27, 28-50.
  [1764 р.]
 13. Чолобитна старшини Лубенського полку до імператриці Катерини ІІ про утворення спадкового гетьманства у роді Розумовських.
  ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 19155, арк. 1-5.
  1764 р., лютий.
 14. Чолобитна старшини Лубенського полку до імператриці Катерини ІІ про утворення спадкового гетьманства у роді Розумовських.
  ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 19155, арк. 1-5.
  1764 р., лютий.
 15. Грамота Петра І гетьманові І. Скоропадському про розквартирування на зиму російських драгунських полків генерала Рена: 5 полків - у Гетьманській Україні, 4 - в полках Слобідської України, для захисту від можливого вторгнення турків і татар.
  ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 272, арк. 1.
  1715 р., жовтня 17.
 16. Репортиція про розміщення на літній період (компамент) у Германській Україні і Слобожанщині 15-ти російських драгунських і ландміліцьких полків, а також про безплатне забезпечення їх продовольством, сіллю і добовими коштами.
  ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 2550, арк. 4-7.
  1727 р., квітень.
 17. Указ імператриці Анни Іоанівни бригадирові й оберштеркрігскомісарові Полібіну про облаштування в Малоросії хлібних магазинів в зв'язку з війною з Туреччиною.
  РДАДА, ф. 177, оп. 1, 1736 р., спр. 46, арк. 9 зв.-10.
  1736 р., червня 4.
 18. Указ імператриці Анни Іоанівни бригадирові й оберштеркрігскомісарові Полібіну про облаштування в Малоросії хлібних магазинів в зв'язку з війною з Туреччиною.
  РДАДА, ф. 177, оп. 1, 1736 р., спр. 46, арк. 9 зв.-10.
  1736 р., червня 4.
 19. Лист Генеральної військової канцелярії до київського генерал-губернатора, генерал-аншефа І. Глєбова зі скаргою на порушення офіцерами розквартированої в Гетьманській Україні російської армії правил ввічливості в листуванні з українською старшиною.
  ЦДІАК України, ф. 755, оп. 1, спр.5, арк. 123-123 зв., 142.
  1763 р., січня 8
 20. Подання Миргородської полкової канцелярії генерал-лейтенантові П. Олицю про переобтяження м. Хорола постоями російських військ та з проханням перемістити команду обер-провіантмейстера Воінова в інші сотенні містечка Миргородського полку.
  ЦДІАК України, ф. 755, оп. 1, спр. 5, арк. 156-156 зв., 165.
  1763 р., березня 7.
 21. Донесення Гадяцької полкової канцелярії до Генеральної військової канцелярії про формувння обозу для команди козаків Гадяцького полку, яка становила полкову квоту до 5-тисячної команди козаків Гетьманської України, відрядженої на Семилітню війну 1756-1763 рр.
  ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 14587, арк. 1-1 зв.
  1757 р., січня 12.
 22. Довідка Генеральної військової канцелярії про збір у 1757 та 1758 роках з полків Гетьманської України по 2 тис. волів для потреб російської армії, діючої на фронті Семилітньої війни.
  ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 15455, арк. 10.
  [1759 р., березня н.р. 19].
 23. Відомість про склад кошової та місцевої адміністрації Війська Запорозького.
  ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 28, арк. 4-5.
  1755 р., листопада 23.
 24. Відомість про склад кошової та місцевої адміністрації Війська Запорозького.
  ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 28, арк. 4-5.
  1755 р., листопада 23.
 25. Таємний указ Сенату гетьманові К. Розумовському про заборону Війську Запорозькому Низовому утворювати на своїй території самостійну єпископію.
  ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 68, арк. 3-4.
  1759 р., жовтня 27.
 26. Депутатський наказ Війська Запорозького Низового військовим депутатам у Законодавчій комісії Павлу Головатому та Мойсеєві Скапі. Є підписи старшини і козаків за куренями.
  ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 201, арк. 169-180.
  1767 р., липень.
 27. Депутатський наказ Війська Запорозького Низового військовим депутатам у Законодавчій комісії Павлу Головатому та Мойсеєві Скапі. Є підписи старшини і козаків за куренями.
  ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 201, арк. 169-180.
  1767 р., липень.
 28. Лист головнокомандуючого російського війська П. Рум'янцева до кошового отамана П. Калнишевського з подякою запорожцям за перемогу поблизу Очакова під час російсько-турецької війни 1768-1774 років.
  ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 247, арк. 173-173 зв.
  1769 р., серпня 23.
 29. Лист Г. Потьомкіна до кошового отамана П. Калнишевського з проханням прийняти його у козаки Кущівського куреня.
  ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 283, арк. 26.
  1772 р., квітня 15.
 30. Лист Коша до князя В. Долгорукова з протестом проти незаконного заселення російською владою земель Війська Запорозького Низового.
  ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 319, арк. 2-2 зв.
  1772 р., вересня 30.
  перелік >>>
На початок
На початок