Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

4. Остаточна ліквідація автономії України

  перелік >>>
 1. Указ Катерини ІІ Сенатові про відставку гетьмана К. Розумовського.
  ЦДІАК України, ф. 269, оп. 1, спр. 4265, арк. 1-1 зв.
  1764 р., листопада 16.
 2. Указ Катерини ІІ Сенатові про відставку гетьмана К. Розумовського.
  ЦДІАК України, ф. 269, оп. 1, спр. 4265, арк. 1-1 зв.
  1764 р., листопада 16.
 3. Наказ депутату Уложенної комісії бунчуковому товаришу В. Борковському від шляхетства Стародубського повіту про зрівняння в правах і привілеях малоросійського і російського шляхетства.
  РДАДА, ф. 13, оп. 1, спр. 83, арк. 24.
  1767 р.
 4. Записка малоросійського генерал-губернатора генерал-аншефа графа П. Рум'янцева "Деякі примітки, які Малої Росії стосуються".
  РДАДА, ф. 13, спр. 74, арк. 1-5 зв.
  [2-а половина 1760-х рр.]
 5. Власноручні примітки графа А. Безбородька на проект надвірного радника Капніста про набір в Малоросії "охочих козаків".
  РДАДА, ф. 10, оп. 3, спр. 56, арк. 10.
  1788 р.
  перелік >>>
На початок
На початок