Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

5. Київська магдебургія

  перелік >>>
 1. Збірник привілеїв великих князів литовських і польських королів магістратові м.Києва.
  ЦДІАК України, ф. 62, оп. 1, спр. 1.
  1544-1569 рр.
 2. Збірник привілеїв великих князів литовських і польських королів магістратові м.Києва.
  ЦДІАК України, ф. 62, оп. 1, спр. 1.
  1544-1569 рр.
 3. Універсал гетьмана Д. Ігнатовича про надання київському Братському монастиреві права варити мед для фінансування Києво-Могилянського колегіуму.
  ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 186, арк. 1.
  1671 р., березня 28.
 4. Універсал гетьмана І. Мазепи з дозволом Київському магістратові збирати побережне мито на ремонт ратуші. ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 239.
  1705 р., квітня 25.
 5. Універсал гетьмана І. Скоропадського про заборону київським козакам порушувати пропінацію Київського магістрату.
  ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 249.
  1709 р., січня 28.
 6. Універсал гетьмана Д. Апостола про підтвердження повноважень Д. Полоцького як київського війта.
  ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 320.
  1731 р., липня 20.
 7. Указ російської імператриці Анни Іоаннівни гетьманові Д. Апостолу про розгляд разом з київським генерал-губернаторм М. Шереметєвим земельних спорів між Київським магістратом і київськими монастирями.
  ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 323.
  1733 р., лютого 16.
 8. Наказ генерал-фельдмаршала Б.-Х. фон Мініха офіцерам російської армії про заборону самовільного розквартирування в будинках київського війта, бурмистрів і райців на Подолі.
  ЦДІАК України, ф. 220. оп. 1, спр. 339.
  1740 р., лютого 5.
 9. Розпорядження київського генерал-губернатора М. Леонтьєва про звільнення членів Київського магістрату від військових постоїв і постачання провіанту військовим частинам взимку.
  ЦДІАК України, ф. 220. оп. 1, спр. 343.
  1742 р., вересня 19.
 10. Указ російської імператриці Єлизавети Петрівни гетьманові графу К. Розумовському про збереження за ним права затверджувати обраного київськими міщанами війта перед поданням кандидатури на затвердження до Сенату.
  ЦДІАК України, ф. 1407, оп. 1, спр. 28. арк. 1.
  1752 р., січня 9.
 11. Підписи міщан і жителів м. Києва на наказі вибраному ними депутату в Уложенну комісію бурмистру І. Гудиму.
  У наказі містяться прохання зберегти в Києві магдебурзьке право і сприяти розвитку торгівлі з іноземними державами.
  РДАДА, ф. 342, оп. 1, спр. 109, арк. 19 зв.-23 зв.
  1767 р., травня 25.
  перелік >>>
На початок
На початок