Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

5. Київська магдебургія

<<< перелік  

Підписи міщан і жителів м. Києва на наказі вибраному ними депутату в Уложенну комісію бурмистру І. Гудиму.
У наказі містяться прохання зберегти в Києві магдебурзьке право і сприяти розвитку торгівлі з іноземними державами.
РДАДА, ф. 342, оп. 1, спр. 109, арк. 19 зв.-23 зв.
1767 р., травня 25.

<<< перелік  
На початок
На початок