Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

5. Київська магдебургія

<<< перелік >>>

Універсал гетьмана Д. Ігнатовича про надання київському Братському монастиреві права варити мед для фінансування Києво-Могилянського колегіуму.
ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 186, арк. 1.
1671 р., березня 28.

<<< перелік >>>
На початок
На початок