Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

5. Київська магдебургія

<<< перелік >>>

Універсал гетьмана Д. Апостола про підтвердження повноважень Д. Полоцького як київського війта.
ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 320.
1731 р., липня 20.

<<< перелік >>>
На початок
На початок