Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

6. Культура, освіта, наука

<<< перелік >>>

Реєстр малолітніх українських співаків імператорського двору. Додаток генеральної військової канцелярії до указу Сенату про звільнення родин цих співаків від податків і військових постоїв на час їхньої служби при дворі. Під №7 значиться Г. Сковорода.

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 8514, арк. 3.
1743 р., червня 2.

<<< перелік >>>
На початок
На початок