Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

6. Культура, освіта, наука

<<< перелік >>>

Ордер гетьмана графа К. Розумовського до Генеральної Військової Канцелярії про внесення С. Бортнянського у козацький компут Глухівської сотні Ніжинського полку.

ЦДІАК України, ф. 269, оп. 1, спр. 1758, арк. 1-1 зв.
1755 р., лютого 7.

<<< перелік >>>
На початок
На початок