Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

6. Культура, освіта, наука

<<< перелік >>>

Доповідь київського генерал-губернатора І. Глєбова імператриці Катерини ІІ про Києво-Могилянську Академію, рекомендацією додати до неї математичний та медичний факультети.

ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 4736, арк. 1-6 зв.
1765 р., жовтня 14.

<<< перелік >>>
На початок
На початок