Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

6. Культура, освіта, наука

<<< перелік >>>

Б/д - Реєстр студентів (7 філософів та 27 риторів) Київської Академії, які висловили бажання навчатися медико-хірургії, і одержали на це від Академії відпускні атестати.

ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 5859, арк. 1-1 зв.

<<< перелік >>>
На початок
На початок