Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

6. Культура, освіта, наука

<<< перелік >>>

Донесення Г. Сковороди губернатору Слобідсько-Української губернії Є. Щербиніну з проханням прийняти його на посаду вчителя катехізису в додаткові класи Харківського колегіуму.

ЦДІАК України, ф. 1710, оп. 2, спр. 487, арк. 1.
1768 р., липня 7.

<<< перелік >>>
На початок
На початок