Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

7. Картографічні, сфрагістичні та геральдичні матеріали

  перелік >>>
 1. План м. Переяслава, в якому у 1654 р. відбулася Переяславська рада.
  ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 261.
  1715-1720 рр.
 2. План господарського двору рангового маєтку чернігівських полковників у містечку Городні.
  ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр.. 5615, арк. 20.
  1736 р.
 3. Карта Центральної України. Публікація середини 18 ст.
  ЦДІАК України, ф. 2168, оп. 2, спр. 53.
 4. Карта Центральної України. Публікація середини 18 ст.
  ЦДІАК України, ф. 2168, оп. 2, спр. 53.
 5. Карта Новгород-Сіверського намісництва.
  ЦДІАК України, ф. 193, оп. 3, спр. 83, арк. 21.
 6. Печатка Війська Запорозького.
  ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 166, арк. 20.
  1767 р.
 7. Герби міст Новгород-Сіверського намісництва. Описи і зображення.
  ЦДІАК України, ф. 736, оп. 1, спр. 11.
  1782 р.
 8. Герби міст Новгород-Сіверського намісництва. Описи і зображення.
  ЦДІАК України, ф. 736, оп. 1, спр. 11.
  1782 р.
 9. Географічний опис Київського намісництва.
  ЦДІАК України, ф. 193, оп. 2, спр. 303. Оригінал.
  1787 р.
 10. Географічний опис Київського намісництва.
  ЦДІАК України, ф. 193, оп. 2, спр. 303. Оригінал.
  1787 р.
 11. Зображення козака.
  ЦДІАК України, ф. 203, оп. 2, спр. 1, арк. 10 зв.
  1792 р.
 12. Проект Національного герба Війська Запорозького. Малюнок, виготовлений для прапора Лубенського полку полковником Іваном Кулябкою. 1758 р.)
  ЦДІАК України, ф. 51, оп. 1, спр. 1825. Арк. 4
 13. Герб Війська Запорозького (Проект "Національного герба", завізований Лубенським полковником Іваном Кулябкою)
  ЦДІАК України, ф. 51, оп. 1, спр. 1825.
  перелік >>>
На початок
На початок