Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

7. Картографічні, сфрагістичні та геральдичні матеріали

  перелік >>>

План м. Переяслава, в якому у 1654 р. відбулася Переяславська рада.
ЦДІАК України, ф. 221, оп. 1, спр. 261.
1715-1720 рр.

  перелік >>>
На початок
На початок