Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

7. Картографічні, сфрагістичні та геральдичні матеріали

<<< перелік >>>

План господарського двору рангового маєтку чернігівських полковників у містечку Городні.
ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр.. 5615, арк. 20.
1736 р.

<<< перелік >>>
На початок
На початок