Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

7. Картографічні, сфрагістичні та геральдичні матеріали

<<< перелік >>>

Карта Новгород-Сіверського намісництва.
ЦДІАК України, ф. 193, оп. 3, спр. 83, арк. 21.

<<< перелік >>>
На початок
На початок