Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

7. Картографічні, сфрагістичні та геральдичні матеріали

<<< перелік >>>

Печатка Війська Запорозького.
ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 166, арк. 20.
1767 р.

<<< перелік >>>
На початок
На початок