Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст.

Mатеріали до каталога документальної виставки:
"Україна і Росія. Історія XVII-XVIII ст."

7. Картографічні, сфрагістичні та геральдичні матеріали

<<< перелік >>>

Герби міст Новгород-Сіверського намісництва. Описи і зображення.
ЦДІАК України, ф. 736, оп. 1, спр. 11.
1782 р.

<<< перелік >>>
На початок
На початок