Документальна виставка з нагоди церемонії підписання
Договору про співпрацю між Державним комітетом архівів України
та Меморіальним музеєм Голокосту США 29 березня 2005 р.

Життя і смерть в Україні під нацистською владою. 1941–1944.
З фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України

  перелік >>>
 1. Телеграма рейхсміністра окупованих східних областей Розенберга рейхскомісару України гауляйтеру Еріху Коху (м. Рівне) щодо вивезення командою Кюнсберга з Києва колекцій юдаїки і гебраїки. 10 лютого 1942 р., м. Берлін
  Ф. 3206, оп. 5, спр. 4, арк. 608
 2. Звернення до селян окупаційних властей
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 34, арк. 1.
 3. Звернення до селян окупаційних властей
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 34, арк. 1. (продовження)
 4. Звернення до селян окупаційних властей
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 34, арк. 2.
 5. Звернення до селян окупаційних властей
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 34, арк. 2 зв.
 6. Звернення до селян окупаційних властей
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 35, арк. 1. (продовження)
 7. Звернення до селян окупаційних властей
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 35, арк. 1. зв.
 8. Звернення до українців окупаційних властей
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 35, арк. 2
 9. Звернення окупаційної влади
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 35, арк. 3
 10. Звернення окупаційних властей до народу України
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 35, арк. 3 зв.
 11. Пропагандистська листівка окупаційних властей
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 35, арк. 4
 12. Пропагандистська листівка окупаційних властей
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 35, арк. 4 зв.
 13. З особового листування німців на території окупованої України
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 36.
 14. З особового листування німців на території окупованої України
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 36.
 15. З особового листування німців на території окупованої України
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 36.
 16. З особового листування німців на території окупованої України
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 36.
 17. З особового листування німців на території окупованої України
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 36.
 18. З особового листування німців на території окупованої України
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 36.
 19. З особового листування німців на території окупованої України
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 36.
 20. З особового листування німців на території окупованої України
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 36.
 21. З особового листування німців на території окупованої України
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 36.
 22. З особового листування німців на території окупованої України
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 36.
 23. З програми постановок театрів в період окупації
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 74, арк. 2
 24. З програми постановок театрів в період окупації
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 74, арк. 3
 25. Репертуар пісень для виступу на концертах
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 74, арк. 4
 26. План постановок Вільшанського районного театру під час окупації
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 74, арк. 5
 27. З програми постановок театрів в період окупації
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 74, арк. 8
 28. Із збірника офіційних розпоряджень рейхскомісара
  Ф. 3206. оп. 1, спр. 79, арк. 2
 29. Німецький часопис, який надавався на Україні
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 79, арк. 2 зв.
 30. Розпорядження про охорону хворих від 01 травня 1942 року
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 105, арк. 1.
 31. Перша виконавча інструкція німецької влади відносно українського населення
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 105, арк. 2.
 32. Перша виконавча інструкція німецької влади відносно українського населення
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 105, арк. 2 зв.
 33. Перше виконавче розпорядження окупаційних властей до розпорядження про охорону хворих
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 105, арк. 3.
 34. Перше виконавче розпорядження окупаційних властей до розпорядження про охорону хворих
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 105, арк.3 зв.
 35. Розпорядження німецьких властей
  Ф. 3206, оп. 1, спр. 105, арк. 4.
 36. Трудова книжка іноземця
  Ф. 3206. оп. 6, спр. 424, арк. 1
 37. Робоча картка
  Ф. 3206. оп. 6, спр. 424, арк. 3
 38. Трудова книжка примусового робітника в Німеччині
  Ф. 3206, оп. 6, спр. 424, арк. 2
 39. Ощадна картка вигнаного на примусові роботи до Німеччини
  Ф. 3206, оп. 6, спр. 508, арк. 1
 40. Ощадна картка вигнаного на примусові роботи до Німеччини
  Ф. 3206, оп. 6, спр. 508, арк. 1 зв.
 41. Розташування хімічної індустрії і споріднених галузей в СРСР
  Ф. 3676, оп. 1, спр. 210, арк. 17.
 42. Німецька газета, що видавалась в Житомирі
  Ф. 3676, оп. 4, спр. 72, арк. 454
 43. Проект географічного довідника по Миколаївському округу: відомості про територію, кордони, клімат тощо
  Ф. 3676, оп. 4, спр. 98, арк. 1
 44. З особового листування німців на окупованій території України
  Ф. 3602, оп. 1, спр. 36
 45. Фотографії з приватного альбому військовика Вермахту
  Ф. 3676, оп. 4, спр. 104
 46. Фотографії з приватного альбому військовика Вермахту
  Ф. 3676, оп. 4, спр. 104
 47. Фотографії з приватного альбому військовика Вермахту
  Ф. 3676, оп. 4, спр. 104
  перелік >>>
На початок
На початок