Документальна виставка з нагоди церемонії підписання
Договору про співпрацю між Державним комітетом архівів України
та Меморіальним музеєм Голокосту США 29 березня 2005 р.

Життя і смерть в Україні під нацистською владою. 1941–1944.
З фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України

  перелік >>>

Телеграма рейхсміністра окупованих східних областей Розенберга рейхскомісару України гауляйтеру Еріху Коху (м. Рівне) щодо вивезення командою Кюнсберга з Києва колекцій юдаїки і гебраїки. 10 лютого 1942 р., м. Берлін
Ф. 3206, оп. 5, спр. 4, арк. 608

  перелік >>>
На початок
На початок