Документальна виставка з нагоди церемонії підписання
Договору про співпрацю між Державним комітетом архівів України
та Меморіальним музеєм Голокосту США 29 березня 2005 р.

Життя і смерть в Україні під нацистською владою. 1941–1944.
З фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України

<<< перелік >>>

Звернення до селян окупаційних властей
Ф. 3206, оп. 1, спр. 34, арк. 2 зв.

<<< перелік >>>
На початок
На початок