Документи до 70-річчя
перенесення столиці України
з Харкова до Києва

Матеріали з фондів:

Центрального державного архіву громадських об'єднань України

  перелік >>>
 1. Витяг із стенограми пленуму ЦК КП (б)У від 18 січня 1934 р. про обгрунтування необхідності переносу столиці України до м. Києва
  Ф.1, оп.1, спр.446, арк.3
 2. Витяг із стенограми пленуму ЦК КП (б)У від 18 січня 1934 р. про обгрунтування необхідності переносу столиці України до м. Києва
  Ф.1, оп.1, спр.446, арк.4 (продовження)
 3. Витяг із стенограми пленуму ЦК КП (б)У від 18 січня 1934 р. про обгрунтування необхідності переносу столиці України до м. Києва
  Ф.1, оп.1, спр.446, арк.5 (продовження)
 4. Витяг із стенограми пленуму ЦК КП (б)У від 18 січня 1934 р. про обгрунтування необхідності переносу столиці України до м. Києва
  Ф.1, оп.1, спр.446, арк.6 (продовження)
 5. Резолюція XII з'їзду КП (б)У про перенос столиці України до Києва
  21 січня 1934 р.
  Ф.1, оп.1, спр.427, арк.7
 6. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У від 18 лютого 1934 р. "Про встановлення терміну переїзду вищих органів влади України до Києва, про розташування центральних установ"
  Ф.1, оп.6, спр.338, арк.96
 7. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У від 18 лютого 1934 р. "Про встановлення терміну переїзду вищих органів влади України до Києва, про розташування центральних установ"
  Ф.1, оп.6, спр.338, арк.97 (продовження)
 8. Довідка Урядової комісії по переводу столиці України до м. Києва про підготовку переїзду ЦК КП (б)У в м. Київ
  2 квітня 1934 р.
  Ф.1, оп.20, спр.6419, арк.19
 9. Довідка Урядової комісії по переводу столиці України до м. Києва про підготовку переїзду ЦК КП (б)У в м. Київ
  2 квітня 1934 р.
  Ф.1, оп.20, спр.6419, арк.20 (продовження)
 10. Довідка Урядової комісії по переводу столиці України до м. Києва про підготовку переїзду ЦК КП (б)У в м. Київ
  2 квітня 1934 р.
  Ф.1, оп.20, спр.6419, арк.21 (продовження)
 11. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР від 12 квітня 1934 р. "Про асигнування коштів на ремонт урядових будинків в Києві"
  Ф.1, оп.20, спр.6419, арк.24
 12. Лист секретаря ЦК КП (б)У С. Косіора до сектретаря ЦК ВКП(б)У Й. Сталіна з проханням дозволити організувати військовий парад для святкової зустрічі уряду
  16 квітня 1934 р.
  Ф.1, оп.20, спр.6419, арк.33
 13. Календарний план перевезення вантажів наркоматів, центральних установ та їх особового складу
  Травень 1934 р.
  Ф.1, оп.20, спр.6419, арк.26
 14. Протокол засідання Політбюро ЦК КП(б)У від 15 червня 1934 р. про організацію і строки переїзду уряду до Києва"
  Ф.1, оп.6, спр.339, арк.171
 15. Протокол засідання Політбюро ЦК КП(б)У від 15 червня 1934 р. про організацію і строки переїзду уряду до Києва"
  Ф.1, оп.6, спр.339, арк.172 (продовження)
 16. Постанова комісії ЦК КП(б)У від 18 червня 1934 р. "Про порядок організіції зустрічі уряду в м. Києві"
  Ф.1, оп.20, спр.6419, арк.38
 17. Постанова комісії ЦК КП(б)У від 18 червня 1934 р. "Про порядок організіції зустрічі уряду в м. Києві"
  Ф.1, оп.20, спр.6419, арк.43 (продовження)
 18. Протокол засідання комісії ЦК КП(б)У від 19 червня 1934 р. про організіцію проводів уряду з міста Харкова
  Ф.1, оп.20, спр.6419, арк.41
 19. Протокол засідання комісії ЦК КП(б)У від 19 червня 1934 р. про організіцію проводів уряду з міста Харкова
  Ф.1, оп.20, спр.6419, арк.44 (продовження)
 20. Довідка Урядової комісії по переводу столиці України до м. Києва про кількість перевезених і розміщених установ та їх співробітників станом на 20 липня 1934 р.
  Ф.1, оп.20, спр.6422, арк.73
 21. Довідка Урядової комісії по переводу столиці України до м. Києва про підготовку переїзду ЦК КП (б)У в м. Київ
  2 квітня 1934 р.
  Ф.1, оп.20, спр.6422, арк.74 (продовження)
 22. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У від 29 жовтня 1934 р. "Про новий проект урядової площі та будівель РНК УСРР і ЦК КП(б)У в м. Києві"
  Ф.1, оп.20, спр.6422, арк.65
 23. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У від 29 жовтня 1934 р. "Про новий проект урядової площі та будівель РНК УСРР і ЦК КП(б)У в м. Києві"
  Ф.1, оп.20, спр.6422, арк.66 (продовження)
 24. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У від 29 жовтня 1934 р. "Про новий проект урядової площі та будівель РНК УСРР і ЦК КП(б)У в м. Києві"
  Ф.1, оп.20, спр.6422, арк.67 (продовження)
 25. Лист секретаря Київського міському КП(б)У до ЦК КП(б)У з пропозицією узгоджувати питання вирублення лісів навколо міста
  Ф.1, оп.20, спр.6422, арк.60
 26. Список основних будівельних робіт, що планувались на 1934 р., в зв'язку з перенесенням столиці УСРР до м. Києва
  Ф.1, оп.20, спр.6421, арк.19
 27. Лист заступника наркома освіти А. Хвилі до ЦК КП(б)У про підвищення рівня мистецького обслуговування м. Києва
  16 листопада 1934 р.
  Ф.1, оп.20, спр.6421, арк.11
 28. Лист заступника наркома освіти А. Хвилі до ЦК КП(б)У про підвищення рівня мистецького обслуговування м. Києва
  16 листопада 1934 р.
  Ф.1, оп.20, спр.6421, арк.12 (продовження)
 29. Лист секретаря Київського обкому КП(б)У М. Демченко до ЦК КП(б)У з приводу появи листівок про хід будівництва в м. Києві
  18 листопада 1934 р.
  Ф.1, оп.20, спр.6421, арк.17
 30. Лист секретаря Київського обкому КП(б)У М. Демченко до ЦК КП(б)У з приводу появи листівок про хід будівництва в м. Києві
  18 листопада 1934 р.
  Ф.1, оп.20, спр.6421, арк.18 (продовження)
 31. Лист секретаря ЦК КП(б)У С. Косіора до секретаря Оргбюро ЦК ВКП(б) С. Кірова з проханням допомогти новій столиці вчасною поставкою необхідного обладнання для нормалізації електропостачання міста
  Ф.1, оп.20, спр.6421, арк.104
 32. Лист секретаря ЦК КП(б)У С. Косіора до секретаря Оргбюро ЦК ВКП(б) С. Кірова з проханням допомогти новій столиці вчасною поставкою необхідного обладнання для нормалізації електропостачання міста
  Ф.1, оп.20, спр.6421, арк.105 (продовження)
 33. Лист Голови Всесоюзного комітету з вищої технічної освіти Г. Крижанівського до секретаря ЦК КП(б)У С. Косіора про недоцільність переміщення Київського ветеринарного інституту в інше приміщення
  Ф.1, оп.20, спр.6421, арк.55
 34. Коротка характеристика ескізних варіантів урядового центру в м. Києві
  Ф.1, оп.20, спр.6419, арк.103
 35. Коротка характеристика ескізних варіантів урядового центру в м. Києві
  Ф.1, оп.20, спр.6419, арк.104 (продовження)
 36. Коротка характеристика ескізних варіантів урядового центру в м. Києві
  Ф.1, оп.20, спр.6419, арк.105(продовження)
 37. Довідка Урядової комісії по переводу столиці України до м. Києва про переміщення установ проведені в м. Києві для наркоматів і центральних установ першої черги
  Ф.1, оп.20, спр.6420, арк.23
 38. Інформація Народного Комісара зв'язку СРСР О. Рикова для ЦК ВКП(б) про заходи для забезпечення засобами зв'язку нової столиці України
  Ф.1, оп.20, спр.6421, арк.13
 39. Інформація Народного Комісара зв'язку СРСР О. Рикова для ЦК ВКП(б) про заходи для забезпечення засобами зв'язку нової столиці України
  Ф.1, оп.20, спр.6421, арк.14 (продовження)
 40. Інформація Народного Комісара зв'язку СРСР О. Рикова для ЦК ВКП(б) про заходи для забезпечення засобами зв'язку нової столиці України
  Ф.1, оп.20, спр.6421, арк.15 (продовження)
 41. Довідка в ЦК КП(б)У про план комунального будівництва по м. Києву на 1934 р.
  Ф.1, оп.20, спр.6422, арк.80
 42. Довідка в ЦК КП(б)У про план комунального будівництва по м. Києву на 1934 р.
  Ф.1, оп.20, спр.6422, арк.81 (продовження)
 43. Довідка в ЦК КП(б)У про план комунального будівництва по м. Києву на 1934 р.
  Ф.1, оп.20, спр.6422, арк.82 (продовження)
 44. Відгуки населення на переїзд уряду в нову столицю
  Ф.1, оп.20, спр.6591, арк.19
 45. Відгуки населення на переїзд уряду в нову столицю
  Ф.1, оп.20, спр.6591, арк.3 (продовження)
 46. Довідка про роботу міліції по підтриманню порядку в м. Києві під час переводу столиці
  Ф.1, оп.20, спр.6420, арк.52
 47. Довідка про роботу міліції по підтриманню порядку в м. Києві під час переводу столиці
  Ф.1, оп.20, спр.6420, арк.53 (продовження)
 48. Довідка про роботу міліції по підтриманню порядку в м. Києві під час переводу столиці
  Ф.1, оп.20, спр.6420, арк.54 (продовження)
 49. Довідка про роботу міліції по підтриманню порядку в м. Києві під час переводу столиці
  Ф.1, оп.20, спр.6420, арк.55 (продовження)
 50. Довідка про роботу міліції по підтриманню порядку в м. Києві під час переводу столиці
  Ф.1, оп.20, спр.6420, арк.56(продовження)
 51. Інформація ЦК ЦК КП(б)У для наркому важкої промисловості СРСР С. Орджонікідзе про необхідність продовження будівництва Київського залізничного вокзалу
  Ф.1, оп.20, спр.6421, арк.108
 52. Листування ЦК КП(б)У з приводу вирішення проблем переїзду вузів, фінансування комунального господарства, транспортних питань
  Ф.1, оп.20, спр.6421, арк.47
 53. Листування ЦК КП(б)У з приводу вирішення проблем переїзду вузів, фінансування комунального господарства, транспортних питань
  Ф.1, оп.20, спр.6421, арк.48 (продовження)
 54. Листування ЦК КП(б)У з приводу вирішення проблем переїзду вузів, фінансування комунального господарства, транспортних питань
  Ф.1, оп.20, спр.6421, арк.49 (продовження)
 55. Листування ЦК КП(б)У з приводу вирішення проблем переїзду вузів, фінансування комунального господарства, транспортних питань
  Ф.1, оп.20, спр.6422, арк.38 (продовження)
 56. Листування ЦК КП(б)У з приводу вирішення проблем переїзду вузів, фінансування комунального господарства, транспортних питань
  Ф.1, оп.20, спр.6419, арк.108 (продовження)
 57. Листування ЦК КП(б)У з приводу вирішення проблем переїзду вузів, фінансування комунального господарства, транспортних питань
  Ф.1, оп.20, спр.6421, арк.57 (продовження)
 58. Листування ЦК КП(б)У з приводу вирішення проблем переїзду вузів, фінансування комунального господарства, транспортних питань
  Ф.1, оп.20, спр.6421, арк.61 (продовження)
 59. Листування ЦК КП(б)У з приводу вирішення проблем переїзду вузів, фінансування комунального господарства, транспортних питань
  Ф.1, оп.20, спр.6421, арк.73 (продовження)
 60. Фотографії:
  Адміністративний будинок НКВС (арх.І. Фомін);
 61. Житловий будинок співробітників НКВС;
 62. Поділ;
 63. Печерськ;
 64. Проект будинків ЦК КП(б)У та РНК УСРР (вигляд з площі),
  (вигляд з боку Дніпра).

  перелік >>>
На початок
На початок