Документальні виставки on-line

До 390-ї річниці перемоги польсько-козацького війська у Хотинській битві 1621 року

Виставку підготовлено Центральним державним історичним архівом України, м. Київ за документами,
що зберігаються в ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, Головному архіві давніх актів у Варшаві (AGAD)
та Бібліотеці князів Чарторийських (м. Краків)

  перелік >>>
 1. "Діаріуш експедиції воєнної проти турків під Хотином року 1621, написаний Якубом Собеським". Копія XVIII ст. Титульний аркуш.
  AGAD, Archiwum Radziwillow. Dz. II, Suplement, nr. 350, k. 1а.
 2. 1621 р., січня 20. – Універсал польського короля Сигізмунда ІІІ з дозволом капітанові королівської піхоти Арчібальдові Карміхелю на наймання шотландців для війни проти Туреччини.
  AGAD, Metryka Koronna 166, k. 435–435 v.
 3. 1621 р., квітня 22. – Універсал гетьмана Великого князівства Литовського Яна-Кароля Ходкевича з наказом литовському війську концентруватися на Україні.
  AGAD. Archiwum publiczne Potockich, nr. 36.
 4. Хотинська фортеця. Сучасний вигляд.
 5. 1621 р., травня 4. – Універсал польського короля Сигізмунда ІІІ від 20 квітня 1621 р. до ротмістрів, поручників і всіх жовнірів Речі Посполитої з розпорядженням збиратися для протидії ймовірним ворожим нападам у місця, визначені командувачем війська Речі Посполитої, гетьманом Великого князівства Литовського Яном-Каролем Ходкевичем.
  ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 122, арк. 358–358зв.
 6. Йозеф Брандт. Ян-Кароль Ходкевич у битві під Хотином.
 7. 1621р., червня 12. – Універсал польського короля Сигізмунда ІІІ від 28 травня 1621 р. до шляхти Волинського воєводства з оголошенням других віці (оповіщення про виклик шляхти до загального ополчення – посполитого рушення). В універсалі нагадується, що Туреччина оголосила війну Речі Посполитій ще восени 1620 р. й повідомляється про наступ турецького війська на чолі з султаном з Константинополя на Адріанополь, звідки воно через 49 нічлігів має прибути під Кам’янець-Подільський.
  ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 122, арк. 398зв. – 400зв.
 8. 1621 р., липня 6. – Компут Війська Запорозького на Хотинську війну.
  Biblioteka ksiazat Czartoryskich w Krakowie, 1657, s. 496.
 9. Степан Бойцун. Гетьман Сагайдачний під Хотином.
 10. Меч гоноровий, подарований Петру Конашевичу Сагайдачному польським королевичем Владиславом.
  Зберігається в музейному комплексі королівського замку на Вавелі (Краків)
 11. 1621 р., липня 29. – Атестація сеймику Волинського воєводства, що відбувся 9 березня 1621 р. в м. Луцьку, про татарський напад на Волинь та про обрання для оборони воєводства кн. Юрія Заславського полковником воєводства з наданням у його розпорядження для утримання повітових корогов коштів, які мав зібрати волинський поборця, а також про обрання трьох повітових ротмістрів.
  ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 122, арк. 661–662зв.
 12. 1621 р., серпня 31. – Лист гетьмана Великого князівства Литовського Яна-Кароля Ходкевича від 11 серпня 1621 р. з табору поблизу Хотина до шляхти Волинського воєводства про вирядження до його табору гусарської корогви кн. Юрія Заславського.
  ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 122, арк. 756 зв.
 13. Картосхема руху військ – польсько-литовського і козацького, до Хотина.
  Подано за: Leszek Podhorodecki. Chocim 1621. – Warszawa, 1988.
 14. 1621 р., вересня 5. Варшава. – Лист польського короля Сигізмунда ІІІ до Львівського магістрату з повідомленням про намір прибути у Львів разом з посполитим рушенням.
  ЦДІАЛ України, ф. 132, оп. 1, спр. 43, арк. 1.
 15. Оборона польсько-козацького табору під Хотином у вересні-жовтні 1621 р.
  Подано за: Leszek Podhorodecki. Chocim 1621. – Warszawa, 1988. – S. 102.
 16. 1621 р. – Титульна та одна із сторінок "Діаріушу Хотинської війни", де йдеться про події 10–12 жовтня: про передання польською стороною Хотинського замку у підпорядкування молдавському воєводі; про відхід з-під Хотина за Дністер польського війська, а турецького – аж до Прута; про відправлення тіла Яна-Кароля Ходкевича до Львова.
  Biblioteka ksiazat Czartoryskich w Krakowie, IV, 111, p. 613, 649.
 17. Хотинська фортеця. Фото XIX ст.
 18. 1621р., жовтня 9. – Пункти до укладення польсько-турецького перемир’я (йдеться про заборону козакам здійснювати походи в межі Туреччини, а турецькому султанові – споруджувати нові замки в Україні і Молдові до встановлення остаточного кордону між Річчю Посполитою і Туреччиною на Дністрі).
  Biblioteka ksiazat Czartoryskich w Krakowie, 111, 1320, р. 489.
 19. 1621р. – "Летючий листок", виданий у формі "Короткої реляції …" аусбурзьким друкарем Андреасом Апергером 1621 р. з описом Хотинської війни на основі "достовірних" повідомлень.
  ЦДІАК України, ф. 2175, оп. 1, спр. 1, арк. 1 і зв.
 20. 1623 р., жовтня 10. – Текст засвідченого турецьким султаном Мурадом IV остаточного мирного договору з польським королем Сигізмундом ІІІ, яким закінчилася Хотинська війна 1621 р.
  AGAD. Dokument pergaminowy, nr. 5628.
  перелік >>>
На початок
На початок