Документальні виставки on-line

До 60-ї річниці з дня підписання Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року


З фондів ЦДАВО України

  перелік >>>
 1. 20 червня 1997 р. Проект Закону України "Про ратифікацію Європейської конвенції з прав людини, Першого Протоколу та Протоколів № 2, 4, 7 та 11 до неї" з поправками Верховної Ради України
  Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 6-7. Засвідчена копія. Машинопис.
 2. 20 червня 1997 р. Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про ратифікацію Європейської конвенції з прав людини, Першого Протоколу та Протоколів № 2, 4, 7 та 11 до неї"
  Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 57-58. Засвідчена копія. Машинопис.
 3. Червень 1997 р. Лист погодження до проекту Закону України "Про ратифікацію Європейської конвенції з прав людини, Першого Протоколу та Протоколів 2, 4, 7, та 11 до неї" та супровідних проектів Законів України
  Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 56; 59-60. Копія. Машинопис.
 4. 4 липня 1997 р. Лист № 39-1737/4 Виконуючого обов'язки Прем'єр-міністра України В. Дурдинця до Верховної Ради України про підготовку та подання Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України "Про ратифікацію Європейської конвенції з прав людини, Першого Протоколу та Протоколів № 2, 4, 7 та 11 до неї"
  Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 4-5. Засвідчена копія. Машинопис.
 5. 11 липня 1997 р. Подання Президента України Л. Кучми до Верховної Ради України про розгляд проекту "Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів №№ 2, 4, 7 та 11 до Конвенції" в позачерговому порядку як невідкладний
  Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 62. Копія. Машинопис.
 6. 12 липня 1997 р. Проект Закону України "Про ратифікацію Європейської конвенції з прав людини, Першого Протоколу та Протоколів № 2, 4, 7 та 11 до неї" з поправками Верховної Ради України
  Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 63-64. Копія. Машинопис.
 7. 12 липня 1997 р. Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції"
  Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 65-68. Копія. Машинопис.
 8. 12 липня 1997 р. Лист погодження проекту Закону України "Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р., Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до неї"
  Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 69-70. Копія. Машинопис.
 9. 12 липня 1997 р. Європейська Конвенція з прав людини (Переклад з англійської мови Є. М. Вишневського)
  Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 71-83. Копія. Машинопис.
 10. 15 липня 1997 р. Лист № 06-23/12-492 Голови Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин до Першого заступника Голови Верховної Ради України Ткаченка О. М. щодо підтримки законопроекту "Про ратифікацію Європейської конвенції з прав людини, Першого Протоколу та Протоколів № 2, 4, 7 та 11 до неї" і розглядання його у Верховній Раді України
  Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 2. Засвідчена копія. Машинопис.
 11. 17 липня 1997 р. Закон України "Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів №2, 4, 7 та 11 до Конвенції" за підписом Голови Верховної Ради України О. Мороза
  Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 1-1 зв.
 12. 17 липня 1997 р. Закон України "Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів №2, 4, 7 та 11 до Конвенції" за підписом Президента України Л. Кучми
  Ф. 1, оп. 16, спр. 5480, арк. 149-а-149-б зв.
 13. липень 1997 р. Європейська Конвенція з прав людини (Рим, 4 листопада 1950 р.; переклад з англійської мови Є. М. Вишневського)
  Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 8; 10-31. Копія. Машинопис.
 14. липень 1997 р. Перший Протокол до Конвенції, який підписали уряди - члени Ради Європи 20 березня 1952 р. в Парижі
  Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 32-33. Копія. Машинопис.
 15. липень 1997 р. Протокол № 2 про надання Європейському суду з прав людини повноважень робити консультативні висновки [1952 р.]
  Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 34-35. Копія. Машинопис.
 16. липень 1997 р. Протокол № 4, який гарантує деякі права і свободи, не передбачені Конвенцією і Першим Протоколом до неї ( підписаний 16 вересня 1963 р. в Страсбурзі)
  Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 36-38. Копія. Машинопис.
 17. липень 1997 р. Протокол № 7, який підписали держави - члени Ради Європи 22 листопада 1984 р. в Страсбурзі
  Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 39-42. Копія. Машинопис.
 18. липень 1997 р. Протокол № 11, який передбачає перебудову контрольного механізму, створеного Конвенцією про захист прав і основних свобод людини [1993-1995 рр.](переклад з англійської мови Є. М. Вишневського)
  Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 43-55. Копія. Машинопис.
 19. 20 жовтня 1997 р. Лист Голови Комітету з питань законності і правопорядку Верховної Ради України О. Жира до Голови з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин В. Г. Буткевича рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України "Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів №2, 4, 7 та 11 до Конвенції" внесений Президентом України прийняти як Закон України
  Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 84. Оригінал. Машинопис.
  перелік >>>
На початок
На початок