Документальні виставки on-line

До 60-ї річниці з дня підписання Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року


З фондів ЦДАВО України

  перелік >>>

20 червня 1997 р. Проект Закону України "Про ратифікацію Європейської конвенції з прав людини, Першого Протоколу та Протоколів № 2, 4, 7 та 11 до неї" з поправками Верховної Ради України
Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 6-7. Засвідчена копія. Машинопис.

  перелік >>>
На початок
На початок