Документальні виставки on-line

До 60-ї річниці з дня підписання Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року


З фондів ЦДАВО України

<<< перелік >>>

12 липня 1997 р. Лист погодження проекту Закону України "Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р., Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до неї"
Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 69-70. Копія. Машинопис.

<<< перелік >>>
На початок
На початок