Документальні виставки on-line

До 60-ї річниці з дня підписання Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року


З фондів ЦДАВО України

<<< перелік >>>

12 липня 1997 р. Європейська Конвенція з прав людини (Переклад з англійської мови Є. М. Вишневського)
Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 71-83. Копія. Машинопис.

<<< перелік >>>
На початок
На початок