Документальні виставки on-line

До 60-ї річниці з дня підписання Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року


З фондів ЦДАВО України

<<< перелік >>>

17 липня 1997 р. Закон України "Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів №2, 4, 7 та 11 до Конвенції" за підписом Голови Верховної Ради України О. Мороза
Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 1-1 зв.

<<< перелік >>>
На початок
На початок