Документальні виставки on-line

До 60-ї річниці з дня підписання Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року


З фондів ЦДАВО України

<<< перелік >>>

17 липня 1997 р. Закон України "Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів №2, 4, 7 та 11 до Конвенції" за підписом Президента України Л. Кучми
Ф. 1, оп. 16, спр. 5480, арк. 149-а-149-б зв.

<<< перелік >>>
На початок
На початок