Документальні виставки on-line

До 60-ї річниці з дня підписання Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року


З фондів ЦДАВО України

<<< перелік >>>

липень 1997 р. Європейська Конвенція з прав людини (Рим, 4 листопада 1950 р.; переклад з англійської мови Є. М. Вишневського)
Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 8; 10-31. Копія. Машинопис.

<<< перелік >>>
На початок
На початок