Документальні виставки on-line

До 60-ї річниці з дня підписання Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року


З фондів ЦДАВО України

<<< перелік >>>

Червень 1997 р. Лист погодження до проекту Закону України "Про ратифікацію Європейської конвенції з прав людини, Першого Протоколу та Протоколів 2, 4, 7, та 11 до неї" та супровідних проектів Законів України
Ф. 1, оп. 22, спр. 3952, арк. 56; 59-60. Копія. Машинопис.

<<< перелік >>>
На початок
На початок